Ochrona indywidualna dla Ciebie

1861493367-34.jpg

Przejście na emeryturę wcale nie oznacza, że ubezpieczenie dla seniora jest już niepotrzebne. Istnieje bezterminowa polisa dla seniorów, która obejmuje ochronę życia lub życia i zdrowia. Można również inwestować swoje oszczędności w polisie inwestycyjnej lub wykupić na przykład dla wnuczka polisę posagową.

UBEZPIECZENIE DLA SENIORA – CO TO TAKIEGO?
Obecnie na rynku jest parę ubezpieczeń dla seniorów, które można wykupić do 70., 75., a nawet 85. roku życia. a przykład można podać między innymi Pogodną Jesień PZU, Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie 4life Direct, a także Spokój bliskich TU Europa. Polisy owe mają charakter bezterminowy i zwykle po uzyskaniu odpowiedniego wieku umowa ubezpieczeniowa jest bezskładkowa. Warto wiedzieć jak wygląda Pzu zgłoszenie szkody na ubezpieczenienazycie.net.pl

OCHRONA ŻYCIA INDYWIDUALNA LUB MAŁŻEŃSKA
Większa część z takich produktów ma charakter typowo ochronny. To znaczy, że senior ubezpiecza się na umówioną sumę na wypadek swojej śmierci, a beneficjentami polisy są jego krewni i bliscy, którzy dzięki ubezpieczeniu otrzymają środki, by urządzić godny pochówek seniora, kupić nagrobek i tym podobne. Wysokość owych środków zależy od kwoty całego ubezpieczenia. Polisa może być także podpisana w wariancie indywidualnym lub małżeńskim. W takim wypadku w sytuacji śmierci jednego z małżonków, drugi otrzyma gwarancję na otrzymanie środków przez polisę, chyba, że śmierć nastąpiła w okolicznościach objętych wyłączeniami, które są jasno określone. Małżonek, który pozostał przy życiu nadal może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w wariancie indywidualnym.

Zobacz więcej na http://ubezpieczenienazycie.net.pl

Włączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

1910473179-15.jpg

WŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

Ubezpieczenie dla seniora wiąże się z różnymi odpowiedzialnościami. Firmy ubezpieczeniowe zastrzegają sobie liczne warunki, które należy spełnić, by dostać odszkodowanie. Concordia – Życie Plus na rankingubezpieczeniowy.pl to idealne rozwiązanie dla ludzi młodych.

BRAK WYPŁATY

Na przykład 4life Direct nie wypłaci świadczenia, jeżeli śmierć była następstwem czynnego udziału ubezpieczonego w jakimś przestępstwie, ubezpieczony popełnił samobójstwo w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od daty, w której się ubezpieczył, śmierć ubezpieczonego nadeszła w wyniku działań wojennych albo aktu terroryzmu, świadczenie nie przysługuje także osobie, która specjalnie przyczyniła się do śmierci ubezpieczonego.

TU EUROPA

Natomiast TU Europa widoczna na rankingubezpieczeniowy.pl stosuje wyże wymienione wyłączenia, a do tego zastrzega sobie odmowę wypłaty odszkodowania, jeżeli w okresie pierwszych trzydziestu sześciu miesięcy nastąpiła śmierć pacjenta z przyczyn, która była zatajona we wniosku choroby ubezpieczeniowym, jeśli do zdarzenia doszło, gdy zmarły wykonywał zawód taki jak: kaskadera, korespondenta wojennego, pirotechnika, marynarza, rybaka morskiego i śródlądowego, pracownika ochrony życia i mienia, strażaka, policjanta, i tym podobne.

ZA WYSOKIE RYZYKO

Dodatkowo świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli ubezpieczony brał udział w zajęciach rekreacyjnych z wysokim stopniem ryzyka, takim jak wspinaczka, albo brał udział w zawodach z użyciem samolotów, spadochronów, paralotni i tym podobne. Właśnie w tych wypadkach polisa dla seniorów nie zostanie wypłacona.

Skargi klientów firm ubezpieczeniowych

Firmy ubezpieczeniowe, choć są oczywiście potrzebne i przydatne, często stosują różne tricki na swoich klientach. Dlatego też ich liczba jest coraz mniejsza, a liczba skarg rośnie.

2054120367-23.jpg

Co czwarta skarga, wpływająca do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczy PZU, jednak biorąc pod uwagę, że jest największym przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym na rynku, to okazuje się w miarę przyjaźnie dla swoich klientów Warta – Diamentowa Przyszłość. Natomiast niechlubne pierwsze miejsce w rankingu zajmuje AXA Direct. Chociaż niezadowoleni klienci tej firmy stanowią jedynie 4 proc. ogółu skarżących, trzeba pamiętać, że firma ta ma jedynie 1,5 procenta udziału w rynku. Oznacza to,że klienci AXA mają problemy z odszkodowaniem aż cztery razy częściej, niż ci, którzy są związani z PZU. Oczywiście nawet zajmowanie czołowego miejsca przez daną firmę AVIVA – Nowa perspektywa nie musi oznaczać, że kierowca automatycznie będzie miał problemy. Mimo tego zajęcie czołowego miejsca w zestawieniu powinno być dla klienta pewnym sygnałem ostrzegawczym, że niestety mogą wystąpić jakieś kłopoty.

NAJCZĘSTSZE POWODY SKARG NA UBEZPIECZYCIELI TO:
– Brak auta zastępczego
– Konieczność opłaty składki PC w dwóch firmach
– Opieszałe prowadzenie postępowań likwidacyjnych
– Nieuwzględnienie wartości handlowej
– Stosowanie zamienników
– Brak informacji o dokumentach, które są wymagane w związku z likwidowaną szkodą
– Bezprawne żądanie faktur
– Niska kwota zadośćuczynienia
– Brak uzasadnienia decyzji
– Całkowita bądź częściowa odmowa wypłaty należytego odszkodowania
– Zaniżona wartość pojazdu w stanie sprzed szkody

Ceny ubezpieczeń na życie w Polsce

Ceny polis na życie są różnorodne i zależą od wielu indywidualnych czynników. Dlatego jedynie agent ubezpieczeniowy może podać klientowi ogólnie wyliczone koszty ubezpieczenia się na życie. Jakie więc czynniki mają aż taki wpływ na cenę ubezpieczenia?

1508828611-28.jpg

JAKIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE?
Dwoma najważniejszymi kwestiami, od których zależy, czy dostanie się ubezpieczenie, czy też nie są stan zdrowia, a także wykonywana praca (czy wiąże się z niebezpieczeństwem) i wiek osoby ubezpieczonej. Jak można zauważyć w większości przykładowych ofert przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, wraz z wiekiem wzrasta wysokość składki. Na przykład Towarzystwo Ubezpieczeniowe Aviva dla 24-letniej osoby proponuje ubezpieczenie na życie z sumą stu tysięcy złotych za składkę wynoszącą sześćdziesiąt złotych miesięcznie, natomiast osoba w wieku 51 lat za taką samą polisę musi płacić aż trzy razy więcej. Są oczywiście wyjątki od każdej reguły i tak też jest tutaj. Jeżeli chce się ubezpieczyć na powiedzmy 100 tys. zł, taką samą kwotę składki dla osób w wieku od 18 do 51 lat proponuje na przykład PZU. Z kolei Holandia ubezpieczenie na życie po śmierci partnera wypłaca finansową pomoc, która jest znacznie szersza niż w Polsce i nie obejmuje jedynie prywatnych polis.

Zobacz więcej tutaj: http://ubezpieczeniagrupowe.com.pl/poradniki/pzu-kontynuacja-ubezpieczenia-grupowego

Dlaczego jednak ubezpieczyciela tak bardzo interesuje stan zdrowia klienta? Otóż dlatego, ponieważ na podstawie ankiety medycznej, a także ewentualnych dodatkowych badań medycznych towarzystwo może stwierdzić, jakie jest ryzyko wystąpienia u klienta choroby lub ryzyko śmierci.