post

Indywidualne ubezpieczenia na życie warte uwagi

Wszyscy zainteresowani zakupem polisy ochronnej, którzy nie zgłębili tematu dość wnikliwie, prędzej czy później dojdą do ściany zastanawiając się, dlaczego rynek produktów ubezpieczeniowych jest tak skomplikowany. To tylko pozory, bo ustalenie własnych preferencji od razu wyeliminuje te opcje, które do niczego nie będą przydatne.

 

Jeśli ubezpieczenie na życie ma być indywidualne, warto ustalić już na początku ile osób ma być objętych ochroną. W przypadku samotnie żyjącego i bezdzietnego człowieka ta kwestia może być nie na miejscu, ale już mężczyzna przed czterdziestką jako np. główny żywiciel rodziny z pewnością zastanowi się czy nie włączyć do polisy także żony i dzieci. Bo co stanie się w przypadku gdy rodzina zostanie bez środków finansowych do życia?

 

Okres ubezpieczenia jest ważny

W indywidualnych polisach na życie są dostępne dwa warianty uwzględniające czas trwania umowy:

  • Ubezpieczenie terminowe, czyli takie, którego posiada ramy czasowe, a ochrona trwa z reguły rok, dwa lata lub więcej. Tego typu umowy można automatycznie przedłużać bez konieczności wizyty w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • Ubezpieczenie bezterminowe, zwane również ubezpieczeniem na dożycie – tutaj wypłata świadczenia występuje nie tylko w przypadku zajścia zdarzenia określonego w umowie, ale również w momencie dożycia przez ubezpieczonego określonego wieku.

 

Czynniki kluczowe

Jak sama nazwa wskazuje ubezpieczenie takie jest „indywidualne”, ponieważ dotyczy pojedynczego przypadku, jaki stanowi ubezpieczony łącznie z uwarunkowaniami zdrowotnymi, które mają ogromny wpływ na wysokość składki czy sumy ubezpieczenia. Dlatego z przy zawieraniu polisy indywidualnej przyszły ubezpieczony wypełnia ankietę medyczną podsuwaną przez agenta ubezpieczeniowego.

Taka forma ochrony wiąże się także z możliwością nabycia szeregu umów dodatkowych. Tym sam oferta jest w pełni zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb zamawiającego.

post

Porównanie ubezpieczenia w internecie – nic prostszego

Decyzja taka jak wybór ubezpieczenia na życie musi być przemyślana, ponieważ przedmiotem ubezpieczenia jest ludzkie życie, czyli dobro najcenniejsze. Nie trzeba jednak tracić czas na wertowanie każdej oferty polisowej z osobna, jeśli jest wygodne narzędzie, które zrobi to za nas.
To wszystko możliwe dzięki prostemu i intuicyjnemu narzędziu zwanemu porównywarką ubezpieczeń. To w gruncie rzeczy przestrzeń w internecie, która kojarzy osobę zainteresowaną nabyciem ochrony z agentem ubezpieczeniowym. Warto wiedzić, że w przypadku ubezpieczeń na życie takie spotkaniu będzie musiało nastąpić. A powodów jest parę: złożoność produktu, jakim jest polisa na życie lub także konieczność wypełnienia ankiety medycznej, której wyniki są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości składki.

Bez wychodzenia z domu

Zakup polisy można dokonać bez potrzeby wychodzenia z domu. Agent ubezpieczeniowy, który będzie kontaktował się z potencjalnym klientem, również jest w stanie pojawić się osobiście u zainteresowanego. Taka wizyta nie wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji czy dodatkowymi opłatami – całość to ma na celu zapewnienie konsumentowi maksymalnego komfortu.
Natomiast wielką zaletą spotkania obu stron jest okazja do zadania pytań o te zapisy umowy ubezpieczeniowej, które dla kupującego są niejasne lub trudne do rozszyfrowania ze względu na użyte słownictwo branżowe.

Nie tylko wiedza o produkcie

Decydując się na zakup polisy na życie przez internet można wybierać wiele elementów, łączyć je i dopasowywać. Wybrane cechy takiej polisy to:

  • zapewnienie finansowego bezpieczeństwa bliskim na wypadek śmierci ubezpieczonego (wypłacane jest świadczenie jednorazowe lub renta),
  • gromadzenie kapitału dla potomka (zbierane latami środki zostaną wypłacone dziecku po zakończeniu ubezpieczenia i zapewnią lepszy start w dorosłość np. pokryją koszty studiowania),
  • zabezpieczenie kredytu i jego regularnej spłaty (w razie śmierci ubezpieczonego zadłużenie kredytu nie spadnie na bliskich, tylko kredyt zostanie spłacony ze świadczenia ubezpieczeniowego).

 

post

Ubezpieczenie na życie czy polisa?

Pytanie dla kogoś z branży wydaje się absurdalne i naiwne. Jednak wiele osób wiedzę dotyczącą ubezpieczeń jakichkolwiek czerpało z mediów czy pracy, gdzie byli objęci grupową ochroną pracowniczą, nie do końca znając swoje prawa i przywileje płynące z tego tytułu.
Świadomość ubezpieczeniowa, jeśli tak można nazwać potrzebę zapewnienia sobie ochrony finansowej, jest u Polaków na stabilnym, ale wciąż niepokojąco niskim poziomie. Zazwyczaj o ubezpieczeniu przypominamy sobie dopiero w chwili próby, gdy z reguły może być już na taką formę pomocy już zbyt późno.
Rakowi polisą wspak

Nowotwór można śmiało określić plagą XXI wieku. Być może istniał od zawsze, ale w ostatnich dziesięcioleciach gwałtownie przybrał na sile przetrzebiając populację ludzkości na wszystkich kontynentach. Nikt już dziś nie mówi o zarażeniach wirusem HIV, a dżuma czy cholera obecne są więcej w podręcznikach z historii medycyny. Mimo postępów onkologii wciąż nowotwór okazuje się być chorobą śmiertelną i rzadko uleczalną bez nawrotów. A mógłby być przynajmniej refundowaną w postaci wysokiego świadczenia, które chory mógłby przeznaczyć na leczenie w lepszych warunkach.

Jest to możliwe dzięki nabyciu odpowiedniej polisy zdrowotnej z rozszerzeniem na raka. Warunek jest przynajmniej jeden: historia chorób ubezpieczającego się nie może dotyczyć nowotworu. A jeśli taka informacja zostanie zatajona przed agentem ubezpieczeniowym, klient towarzystwa musi liczyć się z odmową otrzymania świadczenia.

To samo

Uspokajając jeszcze niezorientowanych – pojęcia polisa na życie, polisa zdrowotna, ubezpieczenie życiowe oznaczają ten sam produkt. Z kolei wspomniana polisa na raka to rozszerzenie umowy podstawowej. Inne rozszerzenia mogą obejmować pobyt w szpitalu, zdiagnozowanie choroby przewlekłej u klienta, np. miażdżycy lub wypadku w trakcie wykonywania pracy. To ostatnie nie wyklucza posiadania ubezpieczenia grupowego.

post

Ubezpieczenie dla całej rodziny ? Wybierz odpowiednie ubezpieczenie na życie dla swojej rodziny

Jakie ubezpieczenie na życie dla rodziny ?

Ubezpieczenie rodzinne na życie skierowane jest do tych, którzy chcą zabezpieczyć swoją rodzinę przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń. W odróżnieniu od indywidualnej polisy, w jego ramach można objąć ochroną zarówno współmałżonka lub partnera życiowego jak i dzieci. 
Wiele towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje stałą wysokość składki przez cały okres ubezpieczenia. Oznacza to, że bez względu na to, ile osób objętych jest ochroną, wysokość składki zostaje niezmienna. To, w których sytuacjach będzie można liczyć na pomoc ubezpieczyciela, zależne jest z wybranego rodzaju polisy.

Pakiety i zakres ubezpieczenia

Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe oferują pomoc w razie:
śmierci,
trwałego inwalidztwa,
pobytu w szpitalu.
Dotyczy to zarówno ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka.
Wybierając pakiet rozszerzony można polegać na wsparcie ubezpieczyciela także w razie:
niezdolności do pracy,
urodzenia dziecka,
ciężkiego zachorowania.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia na życie ?

Rodzaj ubezpieczenia oraz wysokość sumy ubezpieczenia będzie miał pomysł na wysokość składki. Najniższe składki to około 30-40 złotych miesięcznie, najwyższe to nawet kilkadziesiąt złotych. I tak, im większa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka, ale i większe odszkodowanie, które należy się ubezpieczonemu w razie nieszczęśliwego zdarzenia.
Aby wybrać odpowiednią polisę rodzinną na życie, warto zapoznać się z ofertami kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Ułatwią nam to internetowe rankingi dostępne na stronach ubezpieczycieli.